Keresztelő

Kedves Szülők és Keresztszülők!

Nagyon örülünk, hogy ezeket a sorokat olvassák, hiszen ez azt jelenti, hogy gyermekük megkeresztelésén gondolkodnak. Engedjék meg, hogy néhány sorban beszámoljunk a keresztség kiszolgáltatásának dunaújvárosi gyülekezeti gyakorlatáról.

Gyülekezeti gyakorlatunkat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy az összhangban legyen a Szentírással, a református tanítással, illetve a XXI. századi igényekkel és lehetőségekkel.

Jézus Krisztus parancsolta a keresztség szentségének kiszolgáltatását a tanítványainak. Ennek a parancsnak szeretnénk teljes és jó lélekkel eleget tenni, hiszen keresztyén közösségként ez a kötelességünk.  

A keresztségről szóló tanításunk rövid összefoglalása itt érhető el:

Keresztségről szóló igehirdetés sorozatunk itt érhető el:

Podcast beszélgetések a keresztséggel kapcsolatos kérdésekről:

Hisszük, hogy a keresztség a hívő ember életének nagy reménysége és Isten szeretetének pótolhatatlan bizonyítéka. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy a megkereszteltek szülei és keresztszülei hittel, felelősséggel és méltósággal éljenek ezzel a szentséggel. Ehhez arra van szükség, hogy elinduljanak a tanítványi lét útján, amelynek megkerülhetetlen része a helyi gyülekezet életébe való bekapcsolódás. Ebben a bekapcsolódásban szeretnénk segíteni a szülőket a keresztelési élőkészítés során. 

A Magyar Református Egyházban azokat a gyermekeket kereszteljük meg, akiknek valamelyik szülője református szertartás szerint korábban meg lett keresztelve. Ez a legalapvetőbb feltétele a gyermek megkeresztelésének. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy érdemes bekapcsolódni gyülekezetünk rendszeres felnőtt keresztségre felkészítő csoportjába. 

Ezen a linken elérhető a felnőtt keresztelés részletes leírása:

Amennyiben valamelyik szülő a református egyház által kiszolgáltatott keresztségben részesült, úgy gyülekezetünk gyakorlata szerint a gyermek megkeresztelését megelőző lépések a következők:

  1. Egyeztető beszélgetés a lelkipásztorral a kereszteléssel kapcsolatban. (Kb. 1 óra)
  2. Ismerkedés a gyülekezettel. Gyülekezetünk számára fontos, hogy a szülők betagozódjanak az egyház életébe. Éppen ezért a keresztelést megelőzően 10 hitéleti alkalmon (vasárnapi istentisztelet, gyülekezeti bibliaóra, imaközösség, családi istentisztelet, házi csoport, stb.) részt kell vennie legalább az egyik szülőnek. Az alkalmak látogatását egy szülők számára ajándékozott emlékkönyvben hitelesíti a lelkipásztor vagy a gyülekezet egyik presbitere. 
  3. A keresztelést megelőző héten az egyházközség képviselőivel egy kötetlen beszélgetés a felkészítés folyamatán szerzett élményekről. (30 perc)

A fentiek a rendszeres, úrvacsorával élő gyülekezeti tagjaink számára is érvényesek. 

Azon szülők számára, akik nem a mi gyülekezetünk tagjai, és nem is élnek Dunaújváros területén, a lakóhely szerinti lelkipásztor/plébános/parókus/pásztor írásos hozzájárulása szükséges a keresztség kiszolgáltatásához! Ebben a területileg illetékes lelkész nyilatkozik, hogy a keresztséget kérvényező család gyülekezetének tagja és a fenti feltételeknek a lakóhelyén eleget tett. Ennek a dokumentumnak a hiányában nem áll módunkban a keresztséget kiszolgáltatni. 

A nyilatkozat ide kattintva érhető el:

Kedves Szülők, Keresztszülők! Szeretettel várjuk önöket és gyermekeiket közösségünkben! 

%d blogger ezt szereti: