SZÜNETELNEK ALKALMAINK

A koronavírus járvány miatt újból arra kényszerült egyházunk, hogy arra kérjék a gyülekezeteket, szüneteltessenek minden egyházi alkalmat. Presbitériumunk úgy döntött, hogy megfogadja az egyház ajánlását, így mi is szüneteltetjük az alkalmakat. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az online térben ne folytatnánk tovább szolgálatunkat.

Milyen alkalmakat lehet követni az online térben?

 • Minden vasárnap 10:00-től online elérhető vasárnapi istentiszteletünk a Facebook-on és a Youtube csatornánkon.
 • Hétfőtől-péntekig reggel rövid igemagyarázatokat lehet megtekinteni 7:00-8:00 között a Facebook-on és Youtube-on.
 • Minden reggel 6:00-6:20 között reggeli könyörgést tartunk egy Google Meets szobában. Aki szeretne az imaközösségben részt venni, azt keresse fel a Facebook oldalt, ahol reggel 5:55-6:00 között közzétesszük a linket. A Facebook oldalt időnként frissítsék hiszen így jelenik meg a link!
 • Szerdánként 18:15-től Bírák könyve bibliaóra sorozatunk folytatódik szintén a Google Meets szobában, amelynek a linkje az alkalom előtt kikerül közösségi felületeinkre.
 • Telefonon folyamatosan elérhető vagyok, így aki segítséget szeretne kérni, beszélgetni, nyugodtan felkereshet 06-30-901-0598.

Hadd emlékeztessek mindenkit, hogy lehetőségéhez és erejéhez képest igyekezzen egyházunk anyagi terheit a kényszerszünet alatt is hordozni. Kiadások természetesen folyamatosan vannak így kérek mindenkit, hogy az ideszánt perselypénzt, fenntartói járulékot és az adományokat az egyházközség bankszámlájára fizessék be. Erről bővebb információ a “Pénzügyek” menüpont alatt található.

Áldás békességet!

Újbori úrvacsorás istentisztelet

Szeretettel várjuk a Kedves Testvéreket újbori úrvacsorás istentiszteletünkre 2020.11.08-án vasárnap 10:00-kor a dunaújvárorsi református templomba. A járványügyi előírásoknak maradéktalanul eleget téve tudunk hálát adni Isten ajándékaiért. Biztatunk mindenkit, hogy jöjjön el és ünnepeljen velünk részesedve a látható ige áldásában is.

Az úrvacsorára való méltó felkészülést segítik a gyülekezet Facebook oldalán található bűnbánati áhítatok csütörtökön, pénteken és szombaton 18:00-tól.

Czeglédi Péter Pál

Korlátozások a gyülekezeti életben

Amint azt a Kedves Testvérek látják és tapasztalják a koronavírusos esetek száma meredeken növekszik. Gyülekezetünk presbitériuma úgy látta jónak, hogy néhány rendszeres alkalmunkat szüneteltessük, illetve szervezzük át. Engedjék meg, hogy ezekről tájékoztassam Önöket.

Mely alkalmak maradnak változatlanok?

 1. Istentisztelet (vasárnaponként 10:00), ameddig erre lehetőségünk van folyamatosan tartunk. Erre várjuk a Kedves Testvéreket, hiszen a templomunkban teljes körültekintéssel be tudjuk tartani a járványügyi rendelkezéseket.
 2. Az istentisztelettel párhuzamosan zajló gyermek istentiszteletet továbbra is megtartjuk a szuterénben.
 3. Családi istentisztelet november 15-én 9:00-től szintén megtartásra kerül. A december 20-ra tervezett alkalomról az adott hónapban adunk tájékoztatást.
 4. A kéthetente vasárnap 18:00-tól megrendezésre kerülő IFI alkalomra továbbra is várjuk a fiatalokat.

Milyen változások lesznek az előttünk álló időszakban?

 1. Az idősek bibliaórája, amelyet szerdán 11:00-től tartottunk a Görbe utcán a 2020-as esztendőben már biztosan nem kerül megtartásra.
 2. A gyülekezeti bibliaórát, amelyet kedden 18:00-tól tartottunk átkerül az online térbe és szerdánként 18:00-tól lesz internetes beszélgetés keretében. A további információkért és a beszélgetéshez való csatlakozással kapcsolatban kövessék Facebook oldalunkat!
 3. A nemrég nagy sikerrel indult házi csoportok szintén szünetelnek a 2020-as év további heteiben.
 4. A meghirdetett két Alpha kurzusunkra a jelentkezés lezárult és az alkalmak folytatódnak tovább. A járvány helyzet miatt azonban az alkalmat megelőző közös étkezések elmaradnak!

Milyen új alkalmakat kínálunk?

 1. Advent első vasárnapját követő naptól (november 30.) hétfőtől-szombatig reggeli áhítatokat teszünk közzé, amelyek segítségével együtt készülhetünk karácsony ünnepére.
 2. Az áhítatokhoz kapcsolódóan egy adventi kihívást indítunk útjára. Házi istentiszteletek megtartására biztatjuk a Kedves Testvéreket. Üljünk le együtt és forgassuk a Bibliát gyülekezetként az otthonainkban! Bővebben a Házi istentisztelet új menüpont alatt!
 3. Gyülekezeti internetes rádiót indítunk Lelkifröccs címmel. Ennek keretében is meghallgathatóak az áhítatok, de ezek mellett két adventi műsort is sugárzunk. Egy könnyed beszélgetős műsor keretében az adventi és karácsonyi szokásokról beszélgetünk. Ezek bibliai alapjáról vagy éppen alaptalanságáról. Egy másik műsorban pedig a házi istentiszteletek során szerzett élményekről beszélgetünk gyülekezeti tagokkal.

Áldás békességet: Czeglédi Péter Pál

Balog Zoltán könyvbemutató a Magdában

A BIROK Szabó Magda Tagintézménye könyvbemutatóra hívta Balog Zoltánt a budapesti Németajkú Református Egyházközség lelkipásztorát. Nagytiszteletű Úr legújabb könyvét, a Nem csak kenyérrel… – Beszédek, imádságok, írások a koronavírus idején fogja bemutatni egy beszélgetés keretében. A rendezvényhez társszervezőként gyülekezetünk is csatlakozott; szeretettel hívjuk és várjuk az alkalomra a Kedves Testvéreket és minden érdeklődőt!

A könyvbemutató helye: Szabód Magda Általános Iskola nagyterme

Időpontja: 2020. november 3. 16:30

Az esemény Facebook oldala: https://tinyurl.hu/Qt7o/

Színház látogatás: “…és ideje a táncnak”

Szeretettel várunk mindenkit egy közös színház látogatásra. A Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház 2020 november 7-én szombaton 19:00-tól tűzte műsorára a “„…és ideje a táncnak” – jelenetek az Ószövetségből” című táncszínházi előadását. Erre szeretnénk együtt, gyülekezetként ellátogatni. Az előadásra jelentkezni Ábrahámné Libor Évánál lehetséges. Egyelőre 20 darab helyet foglaltam le, de igény esetén akár többre is lehetőségünk van.

Az elmaradt Jónás könyve darab decemberi pótlásával kapcsolatban hamarosan pontos információkkal tudok jelentkezni. Figyeljék a gyülekezet honlapját és Facebook oldalát!

Az előadásról bővebben: https://bartokszinhaz.jegy.hu/program/es-ideje-a-tancnak-jelenetek-az-oszovetsegbol-111319

Jelentkezési határidő: 2020. november 4.

Várunk mindenkit nagy szeretettel!

Reformáció ünnepe 2020

Szeretettel hívjuk és várjuk minden kedves gyülekezeti tagunkat a Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközséggel együtt tartandó ünnepi istentiszteletünkre 2020.10.31-én 17:00-tól a dunaújvárosi evangélikus templomba (2400 Dunaújváros, Szilágyi Erzsébet út 34).

Az alkalmon Czeglédi Péter Pál református lelkipásztor hirdeti az igét, terveink szerint a 2021-es ünnepi istentiszteletre pedig a dunaújvárosi református templomban kerül majd sor, ahol Stermeczki András evangélikus lelkipásztor hirdeti majd az igét.

Várunk szeretettel mindenkit!

Centgraf Károly bizonyságtétele

“Miként lehet rátalálni magunkra? Hogyan lehet egyáltalán érteni azt, hogy magunkra találás? Életemben voltak tévutak és voltak válaszutak is. Viszont Isten mindig ott volt velem, akár észrevettem, akár vak voltam rá, hogy meglássam. Tévutjaim elvezettek a „pokolba”, majd Krisztus elhozott Isten országába (amely köztetek van. Luk 17; 21.)” Centgraf Károly

Jónás könyve igehirdetés sorozatunk során szeretnénk a gyülekezetünk közösségébe olyan bizonyságtevőket hívni, akik életükkel kifejezésre juttatják Jézus Krisztus átformáló szeretetét. 2020.10.18-án vasárnap 10:00-től az istentisztelet keretében Centgraf Károly az MRE Újváros Drogambulancia intézményvezetője lesz a vendégünk. Várunk mindenkit nagy szeretettel!

Köszönjük a segítséget a lomtalanításban!

Hála Istennek lelkes csapat jött össze a gyülekezeti lomtalanításra. A szuterénben található lomokat, régi bútorokat, valamint a templom repedezett tartalék üvegjeit távolítottuk el. A munka reggel 7-kor kezdődött családi körben, a garázs lomtalanításával, amihez csatlakozott Gondnok Úr reggel 8-tól. A kitakarított garázsba kapott ideiglenes helyet a szuterénben gyűjtött parókiális könyvtár, további szortírozásig. Délelőtt 10-re pedig megérkezett mindenki és neki fogtunk a legnagyobb munkának a szuterénnek. Nagyjából 16:00-ra sikerült végeznünk, de néhányan még maradtak, hogy elrendezzenek mindent.

Ezúton is nagyon köszönöm mindenkinek, aki részt vett a munkában!

Nyíri Miklós testvérünk itt éppen nincs a képen (haza ugrott egy flex-ért), de végig velünk volt a munkában.

Gyülekezeti lomtalanítás

Hála Istennek a Vértesaljai Református Egyházmegye építési pályázatának keretében sikerül a közeljövőben felújítani gyülekezetünk szuterénjét. A szuterén helyiségeiből azonban számtalan bútort és lomot el kell távolítani. Éppen azért közös gyülekezeti lomtalanítást szervezünk.

A lomtalanítás időpontjai: 2020.08.29. szombat 10:00-től, ameddig nem végzünk. Tudom, hogy ez munkanap, de a konténer ezen a hétvégén van itt, így most kell megragadjuk a lehetőséget!

Nagyon nagy szeretettel kérek mindenkit, hogy próbáljon meg eljönni, amennyiben ideje engedi.

Czeglédi Péter Pál