Gyermek és ifjúsági alkalmak

Gyermekistentisztelet az év minden vasárnapján a 10 órási istentisztelettel párhuzamosan kerül megtartásra a gyülekezeti terem alatt található szuterénben.

Az alkalmat képzett hitoktatók vezetik két csoportban. Az egyik csoportban az óvodás és első osztályos gyermekek, míg a másik csoportban a 2.,3.,4.osztályos gyermekek vesznek részt és játékos keretek között dolgoznak fel egy-egy bibliai részt. A szülőknek így lehetősége van részt venni az istentiszteleten.

A templom kertje parkosított és egy szerény kis játszótér is található rajta. Az udvari kihangosítás révén a szülők kihozhatják kisgyermekeiket erre a játszótérre, úgy hogy közben hallgatják az istentiszteletet.

Szabó Magda Református Általános Iskola gyülekezetünk területén működik, ahol magas színvonalon és református értékrend szerint oktatják gyermekeket. Az iskolával nagyon jó kapcsolatot ápolunk és nagy szeretettel várjuk a kisdiákokat és családjaikat gyülekezetünk közösségébe.

Gyülekezetünk területén a dunaújvárosi általános iskolákban több mint 50 csoportban oktatunk hittant. Nagy öröm, hogy ezekben az intézményekben is vannak a református vallás iránt érdeklődő gyermekek és szülők. Előttük is nyitva áll templomunk ajtaja és nagy szeretettel várjuk alkalmainkra a gyermekeket és családjaikat.

Az ifjúsági munka Papp Imola beosztott lelkipásztor vezetésével történik.

Minden pénteken 18:00-tól kezdődik az ifi alkalom a templom szuterénjében lévő teremben.

%d blogger ezt szereti: